#Norden

PREMIUM

Slaget vid Alken Enge – en järnåldersmassaker

För 2 000 år sedan stod ett blodigt slag på ett näs mellan två sjöar mitt på Jylland, ett par mil sydväst om dagens Århus. Det slutade med att me...

PREMIUM

På hjul genom forntiden

Hjul och därmed kärror och vagnar var mer förbundna med status och religion under forntiden än praktiska ting. LÄNGRE RESOR SKEDDE långt fram i tiden...

PREMIUM

Fler svårfångade kungar

RANNSAKNINGAR I RUNSTENSFÖRRÅDET: PÅ RUNSTENEN VID Simris kyrka i Skåne finns en skadad runföljd som enligt ett förslag omtalar att döde var svæin kon...

PREMIUM

Koggar, koggar, överallt koggar

En rad nya fynd av koggar ökar kunskapen om handel och sjöfart i Norden under medeltiden. TROTS ATT NORD– och Östersjön genomfors kors och tvärs...

PREMIUM

Den guldprydda järnprinsessan

Västmanland är ett landskap som genom historien ofta har fått sitta lågmäld intill sin arkeologiskt skräniga granne Uppland. Men för 1800 år sedan skr...

PREMIUM

Varulvar – ett mångtusenårigt hot

Kan varulvarna knytas till krigarföljen med rötter tusentals år tillbaka i tiden och till både lussefirande och offerriter? Det menar professor Anders...

PREMIUM

Plugget på vikingatiden

Att lära sig läsa och skriva i vikingatidens och medeltidens Sigtuna För att bli runristare under vikingatiden krävdes undervisning. Vi vet ganska lit...

PREMIUM

Nästan utrotad – Exploateringen av Norrland började långt före vikingatiden

Säg ”vikingatid” och associationerna går till handel, plundring och kolonisation. Till epokens fenomen brukar man också lägga en storskalig exploateri...

PREMIUM

Kung Egil och trälupproret

Någonstans i gryningslandet mellan saga och historisk verklighet skymtar sveakungen Egil, som också går under namnet Angantyr. Han var far till kung O...

PREMIUM

Nordens Odyssen

Odysseus färd över havet, kampen med den människoätande jätten Polyfemos i grottan och mötet med Kirke, häxan som förvandlade hjältens besättningsmän...

PREMIUM

Staffansritt och hingsthetsning

– Om man ser på hästoffret som en institution, så ger det oss en inblick i forntida skandinavisk religion, säger Anders Kaliff

PREMIUM

Gisslan – diplomati på järnåldern

Gisslantagande ser vi idag som ett avskyvärt brott. Under forntiden var det istället ett viktigt redskap för att bevara fred och stabilitet i de nordi...

PREMIUM

Runornas mysterium

Namnen på runalfabetets – futharkens – tjugofyra tecken har i nyare tid exploa­te­rats hämningslöst av New Age-­magiker och nyhedniska mys...

PREMIUM

Vikingatiden – nu i färg

EN DYSTER OCH regnig novemberdag år 2000 grävde arkeologerna Magnus Källström och John Wendesjö i närheten av Spånga kyrka. Plötsligt chockades de av...

PREMIUM

Bronsåldershögens havsgudinna

Sverige har två motsvarigheter till den egyptiska Keopspyramiden, alltså gravmonument vars inre kan besökas. De är visserligen i blygsammare format me...

PREMIUM

Frejas lodjurskvinnor

Har kvinnor som begravts med lodjursskinn haft ett särskilt samröre med fruktbarhets­gudinnan Freja? Det menar arkeologen Torun Zachrisson i en ny stu...