Populär arkeologi

Välkommen till Populär arkeologi.

Man skulle kunna säga att arkeologins tid är nu. Det går inte en dag utan att det kommer nyheter på området. Nya metoder gör det möjligt att inte minst undersöka gamla arkeologiska fynd som arkeologerna redan har tillgång till på museer och i magasin. Vi människor är som alltid upptagna av frågor om vilka vi är och var vi kommer ifrån.

 I Populär arkeologi medverkar Sveriges främsta arkeologer, som skribenter, intervjupersoner och debattörer. De berättar om de stora arkeologiska projekten som pågår runt om i landet och ute i världen.

Cecilia Christner Riad
chefredaktör

Senaste inläggen

Fler inlägg