Svärden i gravarna

Här har det andra svärdet tagits upp ur graven. Foto: Arkeologerna, Statens historiska museer

RITUAL. Två vikingatida svärd har hittats nedstuckna och stående upprätt i en gravhög utanför Köping i Västmanland. Det är en mycket speciell och ovanlig gravritual som förekom i Mälardalen och på Åland under 800- och 900-talen.

Det ena av de två vikingatida svärden, daterat till 850-950, så som det hittades stående i en av gravarna. Foto: Arkeologerna, Statens historiska museer

Upptäckten gjordes under hösten i Västmanland vid utgrävningar i ett gravfält inför breddning av motorvägen E18.

– Man har totalt hittat drygt 20 vikingatida svärd i Västmanland tidigare. Att då hitta två exemplar på samma gravfält som vi har gjort, och dessutom orörda i gravarna, är lite av en sensation. Speciellt som att de är placerade på det sätt de är, berättar Anton Seiler från Arkeologerna.

Gravfältet med svärden är från yngre järnåldern (550–1100 e.Kr.) och ligger mellan Viby och Norrtuna, nordöst om Köping. Det är ovanligt stort med totalt 100-talet gravar varav hälften grävdes ut för breddningen av motorvägen. I den ena gravfältets två högar som var från vendeltid (550–750 e.Kr.) hade tre vikingatida gravar grävts flera århundraden senare.

I två av dessa där de döda var kremerade, som i övrigt på gravfältet, var svärden körda rakt ned i bålresterna. Båda svärden nådde ända upp till gräsytan, så fascinerade nog har de efterlevande kunnat känna på hjalten om de velat.

DET VISADE SIG också att högen och gravfältet i övrigt hade anlagts mitt på en äldre boplats som varit bebodd från yngre bronsåldern och fram till romersk järnålder (1100 f.Kr.–400 e.Kr). Här hittade arkeologerna spår efter både järnframställning och stolphål efter flera långhus.

Gravfältet vid Viby/Norrtuna under utgrävning. I förgrunden syns högen där gravarna med svärden hittades. Foto: Arkeologerna, Statens historiska museer
Peter Bratt

Peter Bratt

PUBLICERAD: 2022-12-02

Relaterat innehåll