Sjunken väg till dränkt ö

Dykare undersöker den nyupptäckta vägen vid Korčule. Foton: University of Zadar
Den 4 900 år gammla boplatsen som upptäcktes 2021. Forskningsledaren Mate Parica konstaterade 2021 att området var relativt skyddat från vågor till skillnad från många andra medelhavsplatser. Foton: University of Zadar

VATTENVÄG. Ett team av marinarkeologer från Zadars universitet har upptäckt en 7 000 år gammal väg som en gång förband en konstgjord ö, kallad Soline, med den kroatiska ön Korčula.
Vägen hittades på ett djup av fem meter invid den numera översvämmade Soline-ön. Fornlämningen tillhörde den maritima kulturen Hvar, som fanns i området under neolitisk tid.
Med hjälp av analyser av bevarat trä från den senaste utgrävningen har forskarna kunnat datera hela bosättningen till omkring 4900 f.Kr.

Nu har marinarkeologerna dessutom hittat en fyra meter bred väg, som är belagd med stenplattor. Teamet fann också fragment av kvarnar, flintblad och stenyxor bland de sjunkna ruinerna. Dessa fynd ger insikt om Hvar-kulturen, som var utbredd på öarna och kusterna vid Adriatiska havet.

Den tidigare äldsta kända vägen byggdes 4 000 f.Kr. i Mesopotamien. Stenlagda vägar började dyka upp i Indien och i Grekland omkring 3000 f.Kr.

Den nyligen upptäckta vägen i Kroatien byggdes alltså långt tidigare än dessa, under en tid då jordbruk och boskapsskötsel fortfarande var en nyhet.

Corey Vejdeland

Corey Vejdeland

PUBLICERAD: 2023-06-13

Relaterat innehåll