Läs om du kan!

RUNOLOGER ÄR FORSKARE som studerar runor. De blir upphetsade när de hittar runtecken med bistavar på fel ställe eller ett egendomligt stavat ord. Låt er dock inte avskräckas av detaljnörderiet. Runologen plaskar glatt runt i ett hav av runor men kommer ofta upp på stranden med en fullt begriplig mening i munnen. Och det är det som är så fascinerande med runorna; de skänker oss ord och tankar från en nästan tusen år lång period då inget annat skriftspråk praktiserades här i Norden.

Tyde den som kan – en upptäcktsfärd bland Upplands runstenar. Torun Zachrisson & Magnus Källström, redaktörer. (Uppsala: Upplandsmuseet 2022). 288 s.

Sveriges, ja, världens runstensrikaste landskap är Uppland och i denna bok är det just Uppland som står i fokus. Det innebär att boken blir viktig för att förstå runskriftstraditionen som helhet. Tretton forskare skriver lärt, läsligt och ofta trivsamt om allt från amuletter, historiska runkalendrar och laserskannade huggningsprofiler på runstenar till hamnar, kvinnor och runinskrifternas ortnamn och personnamn. Vad sägs om Fråråde och Fumma?

I ETT PAR inledande uppsatser får vi en bred översikt över runskriftens historia från 100-talet fram till 1100-talet. Att den äldre futharken hade 24 tecken och reformerades ner till den yngre runradens 16 tecken i början av 700-talet är allmänt bekant, men det som fascinerar är hur runbruket varierade och förändrades över tid i samklang med den sociala och politiska utvecklingen. Mot slutet kan vi till och med följa enskilda runmästare i spåren, hur de reser runt i landskapet och utför beställningsjobb.

Och missa för allt i världen inte runstensutställningen med samma namn som boken (eller om det är tvärtom) på Upplandsmuseet i Uppsala. Utställningen håller öppet fram till den 10 september i höst.

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2023-04-18

Relaterat innehåll