Figurer på lur i Lur kritiskt kritade

Till vänster: Tommy Andersson i röd luva begrundar cirkelfigurer på hällen Lur 209:1. Till höger: Tommy Andersson, nu i svart skärmmössa, begrundar skepp på hällen Lur 205:1. FOTON: Andreas Toreld

HÄLLRISTNINGAR. Flitiga Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar, Vitlycke museum, har utkommit med en bildspäckad publikation av hällristningarna i östra Tanums socken samt i socknarna Mo, Naverstad och Lur, Hällristningarna i Tanums kommun, del I. Här uppmärksammades hällristningar redan i början av 1800-talet. Flera ristningsletarvändor har genomförts, bland annat av legendarerna Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam. Senare har Andreas Toreld och Tommy Andersson gjort ytterligare fynd och nu föreligger en enhetlig dokumentation av samtliga kända hällristningar.

Med släpljus som ger skuggor om natten undersöks hällen och figurer ritas i med skolkrita. Dagtid täcks hällen med tunt papper som gnuggas med karbonpapper och gräs. Frottaget ger en god bild både av ristningar och naturliga sprickor och skador. Att skilja ut vad som är avsiktligt ristat är det svåraste, och sker med både ögon och fingertoppar. Man samsas om vad som kan godtas, jämför med tidigare tolkningar, fyller i med kritpulver och vatten och fotograferar. Slutligen läggs genomskinlig plast på hällen och figurer och naturliga spår kalkeras för hand.

ANDREAS OCH TOMMY undviker fantasifulla tolkningar, men Populär Arkeologis redaktion kan inte hålla sig från att påpeka likheten mellan den skadade cirkelfiguren på Lur 209:1 och skivan som bronshästen från Trundholm släpar på. Troligen återger skivan kalendariska cykler.

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2022-08-19

Relaterat innehåll