En klunk arsenikvatten, någon?

Till de mer absurda fynden hör en flaska Arsenikvatten, lyckligen tömd för ett drygt sekel sedan. Foto: SYDSVENSK ARKEOLOGI

SENTIDA SKRÄP. I norra utkanten av Kristian­stad ska bostäder och Rättscentrum uppföras, det senare en jättebyggnation som kommer att synas långt ut över omgivande kohagar och våtmarker. Inte minst lär besökare i den vackra naturparken Vattenriket vid Helgeå notera en förändrad skyline i öster. Arkeologer från Sydsvensk Arkeologi har varit på platsen och letat fynd bland resterna av 1600- och 1700-talets befästningsverk och senare verksamhet. Efter att fästningen lades ner år 1847 inleddes en tid av förfall i området, och vallgraven kom att fyllas av hushållssopor.

NORMALT BRUKAR INTE sådant sentida skräp tillvaratas av arkeologer, som helst gräver sig ner till äldre tider. Här gjordes ett undantag. Ett urval föremål från tiden kring förra sekelskiftet samlades in till Regionmuseets studiesamling för att utnyttjas vid visningar och i barn- och ungdomsverksamheten. Dessutom har arkeologerna skrivit en underbar text på bloggen sydsvenskarkeologi.se/blogg med mängder av bilder på fynden och detaljerade utredningar av deras ursprung. De lyckas fånga den där närvarokänslan som överbryggar vilket tidsgap som helst och som bara tingen kan ge. Emaljerade pottor, champagneflaskor och modersmjölksersättning ger direktkontakt med fest och vardagsliv bland människor i Kristianstad för dryga seklet sedan.

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2021-12-17

Relaterat innehåll