En benig brittisk historia

Utgrävningar på gång vid den forntida öns strand. FOTO: UNIVERSITY OF CHESTER

DJURBEN. Sensommaren 2022 hittades 10 500 år gamla djurben under dyn vid staden Scarborough i nordöstra England. Benen är ovanligt välbevarade och kan ge en hel del ny kunskap kring männi­skornas liv under jägar­stenåldern (mesolitisk tid).

Fyndplatsen låg på vad som tidigare var en ö i den förhistoriska sjön Flixton och som var bebodd av stenåldersmänniskor strax efter sista istiden. Sjön som idag är åkermark låg i närheten av den välkända och samtida fyndplatsen Star Carr.

HITTILLS HAR ÖVER 200 välbevarade djurben hittats från älg, kronhjort, fisk och bäver, men också massor av träbitar. Dr Amy Gray Jones, arkeolog på Chester universitetet, leder utgrävningen:

Här friläggs ben och trä som avsatts på sjöstranden och som varit täckt av torv. FOTO: UNIVERSITY OF CHESTER

– Det är väldigt ovanligt. Även olika typer av hornföremål med hullingar, bland annat ljuster, har hittats här och på andra platser runt sjön. Torven som täckte fynden hjälpte till att bevara trä och ben, vilket vi normalt inte skulle hitta i torrare mark.

Det är en mycket speciell samling av föremål och det verkar som att de medvetet placerats vid strandkanten. Spjutspetsarna har lossats från träskaften med avsikt.

Man har även upptäckt att djurkropparna delats och begravts på olika platser tillsammans med föremål av hjorthorn och andra djur- och trärester.

EN TEORI OM varför lämningarna grävdes ner på det här sättet är att det kan ha funnits vissa bestämda regler kring hur man tog vara på djurrester och avlagda jaktredskap.

– Genom att studera andra nutida jägar- och samlargrupper i världen har vi sett att det fanns särskilda sätt att behandla kvarlevor av både djur och föremål. Kanske ser vi det här.

En hullingförsedd spets av horn som har suttit på ett spjut- eller pilskaft av trä. FOTO: UNIVERSITY OF CHESTER

Det är ganska ovanligt att hitta välbevarat organiskt material i Storbritannien. De ger oss betydligt mer kunskap om hur de mesolitiska grupperna jagade och nyttjade fångsten och hur deras landskap såg ut, vad de samlade för växter och hur träföremålen tillverkades.

Enligt Dr Amy Gray Jones är det en vanlig fördom att stenåldersmänniskor levde under svältliknande förhållanden. De välbevarade fynden har visat att människorna på platsen haft god tillgång på både animalisk och vegetabilisk föda.

– Jag tror att allmänhetens stereotypa bild av stenålderns jägare och samlare är att de förde ett ganska hårt liv, men vi som studerar dem vet att det inte var så. De levde i ett landskap och en miljö med stor biologisk mångfald, med många olika födoämnen tillgängliga. De hade tid för många olika kulturella aktiviteter som att dekorera sina redskap, deponera saker i våtmarkerna och att röra sig runt i landskapet.

Hittills har inga spår från hus eller hyddor hittats, men man har konstaterat att människorna var bosatta på platsen under längre perioder av året och återkom under flera år.

Inga gravar har ännu upptäckts. De kanske finns utanför området eller så har de döda begravts i djupare delar av sjön.

En grundlig genomgång av fynden kommer att ske under loppet av 2023 då bland annat ben- och trämaterialet kommer att analyseras noggrant, avslutar Dr Amy Gray Jones.

Corey Vejdeland

Corey Vejdeland

PUBLICERAD: 2023-04-18

Relaterat innehåll