Redan de första amerikanerna tyckte stort var bäst

(A) Tre vinklar av djurrevben med spjutspetsfragmentet. (B) Närbild på det inbäddade spetsfragmentet. Notera färgskillnaden mellan benet och spjutspetsen. foto: Science advances

BENSPETS. Nya studier av ett gammalt fynd visade sig vara den hittills äldsta kända spjutspetsen som hittats i usa. Fyndet gjordes redan i slutet av 1970-talet under en utgrävning i ett område kallat Manis i staten Washington.

Det spekuleras om benspetsen som var cirka 13 900 år gammal kan ha tillhört människor från Clovis-kulturen, som är en av de äldsta paleoamerikanska kulturerna.

Denna jägar-samlarkultur anses ha varit specialiserad på storviltsjakt som mammut, men enligt arkeologen Michael Waters så representerar benspetsen det äldsta beviset på mastodontjakt i Amerika.

Den 13 900 år gamla spjutspetsen av mastodontben från Manis i staten Washington i USA. Foto: Science advances

STUDIEN VISAR ATT spetsen är gjord av ett ben från den förhistoriska elefantarten mastodont som dog ut för ungefär 10 000 år sedan. De ska ha liknat mammuten utan att ha varit närmare besläktad med den.

Benspetsen är den första och enda i sitt slag som hittills hittats som är äldre än cloviskulturen, på andra platser har man endast funnit benverktyg. Det visar att de första amerikanerna tillverkade och brukade både vapen och olika sorters verktyg av ben förklarar Michael Waters i en artikel av HeritageDaily.

ARKEOLOGERNA HAR TIDIGARE påträffat 16 000 år gamla stenföremål i Coopers Ferry i västra Idaho och cirka 14 100 år förstenad avföring från människor i Paisley Caves i Oregon.

Tillsammans med fyndet från Manis konstaterar Michael Waters att det finns flera fyndplatser i nordvästra USA som är mellan 16 000 till 14 000 år gamla och som därmed föregår det gamla colvis-samhället. Här vistades sannolikt de första människorna som kom från Asien via Berings sund till Amerika i slutet av den senaste istiden.

Corey Vejdeland

Corey Vejdeland

PUBLICERAD: 2023-04-18

Relaterat innehåll