Gåtfulla fynd på Gotska Sandön

SÄLUDDEN. Silvermynt och en medeltida stridshandske är ett par av flera förbryllande fynd som gjorts inför och under höstens utgrävningar på Gotska Sandön, sandreveln som ligger mitt i Östersjön strax norr om Fårö och Gotland. Här bedriver en grupp forskare från bland annat Södertörns högskola arkeologiska undersökningar på Säludden för att öka kunskapen om öns historia.

Ett skelett friläggs försiktigt i ett schakt på Säluddens begravningsplats av osteologiprofessorn Sabine Sten och arkeologen Veronica Palm. Foto: Johan Rönnby

Tidigare har man antagit att Säludden främst varit ett jakt- och fiskeläge som besökts säsongsvis av Fåröbor från medeltiden och fram till 1600-talet, eftersom det hittats bodlämningar, keramik, järnredskap och härdar för kokning av sältran på platsen. Men de nya undersökningarna visar att öns historia är mer komplicerad och sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden.

Redan arkivgenomgångarna i samband med utgrävningarna gav en helt ny bild av vad som hänt här. Lösfynd som samlats in sedan 1800-talet visade att människor vistats mer eller mindre permanent på Gotska Sandön sedan slutet av stenåldern. I början av 1900-talet hittades även flera vikingatida föremål, däribland dräktspännen och delar av en sköld.

Vardagsliv och slit vid havet har tydligen ibland också kombinerats med mer dramatiska händelser.

Ett medeltida silvermynt, så kallad örtug, som hittas vid undersökningarna på Gotska Sandön. Foto: Johan Rönnby

EN MÄRKLIG UPPTÄCKT gjordes också under utgrävningarna på den lilla begravningsplatsen som ligger på udden omgiven av en stenmur. I den provruta som grävdes mitt bland de kristna gravarna hittades en stor mängd sälben och slaktavfall efter ko.

– Vi får avvakta dateringar och analyser av vårt nya material, men klart är Säluddens historia är komplex och varierande. Vardagsliv och slit vid havet har tydligen ibland också kombinerats med mer dramatiska händelser, säger arkeologiprofessor Johan Rönnby vid Södertörns högskola.

Fältundersökningarna på Gotska Sandön som bekostas med anslag från Stiftelsen Voto (Voice of the Ocean) är ett samarbete mellan Södertörns högskola, Uppsala Universitet Campus Gotland och Gotlands museum. Projektet ska pågå under flera år och ingår i forskningsprogrammet Sea Change vid Södertörns högskola som syftar till att studera hur människorna förhållit sig till landhöjningen som pågått allt sedan istidens slut. Hittills har två platser av totalt tretton planerade spridda över Gotska sandön undersökts.

Nästa år kommer grävningarna att fokusera på platsen där de vikingatida föremålen tidigare hittats, så nya spännande resultat är att vänta.

Stranden vid Säludden. Foto: Johan Rönnby
Peter Bratt

Peter Bratt

PUBLICERAD: 2022-12-02

Relaterat innehåll