Sensationella vikingafynd i jämtska fjällen

Fyndplatsen för den vikingatida kvinnograven. FOTO: Anders Hansson, Jamtli

TUR PÅ TUR. Två spännande vikingatida fynd har gjorts i Jämtland i sommar. Det första är ett komplett eneggat svärd, ett av få som hittills hittats i landskapet. Det andra fyndet är en kvinnograv som dykt upp på ett oväntat ställe, nämligen på kalfjället i södra Jämtland.

Vikingasvärdet hittades av en plantsättare i Kallbygden, strax nordöst om Åre. Det är gjort helt i järn och utan dekor, men eneggat istället för tveeggat som är det normala under vikingatiden. Fyndplatsen förbryllar chefsarkeologen på Jamtli (Jämtlands länsmuseum), Anders Hansson.

– Det är ingen grav här och inget läge för en boplats, bara skog. Kanske har någon förlorat svärdet när man varit på väg någonstans?

Ett så kallat rundspänne från 800-talet hittades av en fjällvandrare i fjol av en ren tillfällighet. När arkeologerna sökte upp platsen i somras och lyfte på torven så hittade de sot, kol och brända ben efter en brandgrav och ytterligare ett dräktspänne i brons.

Det är en så kallad oval spänn­buckla med en form typisk från mitten av 900-talet. De två dräktspännena tyder på att den begravda kvinnan har varit välbeställd, men graven grävs inte ut helt förrän nästa år, så det kan komma fram fler fina föremål.

ATT GRAVEN ÖVERHUVUDTAGET hittades var ren tur eftersom den helt saknade någon synlig överbyggnad. Den döda har troligen bränts på plats och sedan har man bara täckt över brandresterna med lite sand och jord.

Om fyndplatsen för svärdet var svårbegriplig, så är den vikingatida kvinnograven på kalfjället en arkeologisk gåta. Forntida gravar i fjällvärlden är ovanliga, det normala var att man begravdes vid sin gård under vikingatid.

– Totalt känner man nu till sex gravar i de jämtländska fjällen och alla utom den sista är mansgravar, berättar Anders Hansson.

– Dessa är alltid utrustade med vapen – svärd och en uppsättning tunga jaktpilar. Alla fjällgravarna saknar synlig överbyggnad och ligger som regel utefter färdlederna över fjällen. Vilka det är som begravts här och varför vet vi inte. Kanske är det rika samer.

Dräktspännet, en så kallad oval spännbuckla, hittades av arkeologerna tillsammans med kol, sot och brända ben efter den begravda kvinnan.
Det vikingatida svärdet liggande på chefsarkeologens jacka. FOTO: Anders Hansson
Det runda dräktspännet som hittades av en fjällvandrare avslöjade den mer än 1000-åriga kvinnograven. FOTO: Eskil Nyström
Peter Bratt

Peter Bratt

PUBLICERAD: 2022-10-07

Relaterat innehåll