Ett snurrigt danskt fynd i Blekinge

Kvarngrunden under pågående undersökning med flera träskaklar till vagnar mitt i bilden. FOTO: CARL PERSSON

KVARNLÄMNING. Skandinaviens äldsta vattenkvarn har upptäckts i Sölvesborg i Blekinge – en för sin tid högteknologisk nyhet när den byggdes i slutet av vikingatiden.

Stenrännan fick arkeologerna att förstå de funnit resterna av en kvarn. FOTO: CARL PERSSON

Lämningarna efter kvarnen kom fram när arkeologer på uppdrag av Blekinge museum gjorde en förundersökning inför bygget av ett industriområde strax norr om Sölvesborg. Eftersom det tidigare hittats hästben på platsen trodde man först att det var en offerplats eller något liknande från vikingatiden. Men när det kom fram en stor stenkonstruktion och en del av en stenränna förstod arkeologerna att det vara fråga om något helt annat, nämligen en skvaltkvarn. Denna typ av kvarn som byggdes i mindre vattendrag med en lodrät axel och ett horisontellt roterande skovelhjul såg i princip likadan ut ända fram till industrialiseringen då den blev omodern. Kvarnarna är därför svåra att datera, men med hjälp av kol14-metoden i kombination med dendrokronologisk analys (årsringsdatering) kunde kvarngrunden vid Sölvesborg dateras så noga som till tiden omkring 1070.

En sentida skvaltkvarn i Ulvatorpsbäcken i Veddinge, Halland. FOTO: BLEKINGE MUSEUM.

– Det är den äldsta i Skandinavien. Det finns en i Danmark som kanske är från mitten av 1100-talet så den här är ju åtminstone 70 år äldre, säger grävningsledaren Carl Persson.
Eftersom det bara var de allra mäktigaste familjerna som hade tillgång till sådan för sin tid modern teknik antar man att det kan ha varit var den danske kungen som stod bakom kvarnbygget vid Sölvesborg. Blekinge tillhörde Danmark vid denna tid. Att äga en kvarn gav också möjlighet att beskatta bönderna genom att det infördes kvarntvång, det vill säga att man var tvungen att mala sin säd i kungens eller adelns kvarnar.

DET ÄR I nuläget oklart vad som händer med kvarnlämningen, om den ska bevaras eller tas bort. Om beslut tas att industriområdet ska byggas ligger avgörandet hos länsstyrelsen som ansvarar för lagskyddet av fornlämningarna
i länet.

Peter Bratt

Peter Bratt

PUBLICERAD: 2023-04-18

Relaterat innehåll