3 uddar

3 UDDAR HAR inte oväntat treudden, en typ av järnåldersgrav som har föreslagits symbolisera det mytiska världsträdet Yggdrasils tre rötter. Under rötterna satt de tre nornorna och spann ödets trådar.

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2020-10-05

Relaterat innehåll