Nördig kunskap som inspirerar

Det öppna och det fördolda. Runor i olika sociala miljöer från sen­vikingatid till efterreformatorisk tid.
Laila Kitzler Åhfeldt & Magnus Källström (red.), (Visby: Riksanti­kva­rieämbetet 2022). 201 s.

MED ETT INLEDANDE påpekande att detta inte är en populärvetenskaplig bok ska det sägas att boken är läsvärd med bidrag av framstående runologer och andra forskare. Flera av bidragen är nördiga i ordets bästa bemärkelse, genom att de fint illustrerar hur forskning i detaljer går till och hur resultaten sedan ger en rikare bild av samhället i stort i äldre tid.

Dit hör studiet av en ornamentikdetalj, ett veck i en drakes knä, som visar på influenserna mellan runmästare i Uppland och på Öland. Eller varför inte fördjupa sig i vad medeltida kyrkograffiti säger om offentligt och privat, eller hur runbruket påverkades av Valdemar Atterdags erövring av Gotland år 1361.

Utrymmet tillåter inte fler exempel, men läsningen har förutom att ge kunskap effekten att ge inspiration till att tänka i nya och ovanliga vinklar på mänskligt beteende.

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2022-12-02

Relaterat innehåll