”Han är Odens man”

GAMMAL GUD. Det äldsta omnämnandet av Oden och en fornnordisk gud överhuvudtaget har blivit 150 år äldre än tidigare känt. Upptäckten gjordes av runologen Lisbeth Imer på Nationalmuseet i Köpenhamn och lingvisten Krister Vasshaus på Bergens universitet när de lyckades tyda texten på en nyfunnen guldbrakteat från tidigt 400-tal.

Vindelevbrakteaten. Foto: Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet i Köpenhamn

Brakteaten hittades tillsammans med flera andra smycken i guld år 2020 i Vindelev, strax utanför Jelling på Jylland. Det har varit en utmaning för forskarna att läsa inskriften på hängsmycket, dels för att den var nästan bortnött, dels för att urnordiska texter generellt sett är svårtolkade. Dessutom är inte orden åtskilda i detta fall.

VAD DE HITTILLS fått fram är att guden Oden omnämns i meningen ”Han är Odens man” som tycks syfta på brakteatens ridande figur där bara huvudet avbildas, ett typiskt motiv för många guldbrakteater från folkvandringstiden (400–550 e.Kr.). Dessa ryttarfigurer brukar tolkas som Oden själv, men i detta fall tycks det vara en storman eller härskare på hästen. Uttalandet att han är Odens man passar väl med uppfattningen att krigsguden, den främste av asagudarna, var härskarnas särskilda gudom. Forskarna tycker sig också kunna läsa hans namn i inskriften som Jaga eller Jagaz. Guldbrakteatrarna var symboler för aristokratin och kunde användas som en gåva till andra härskare för att bekräfta allianser och vänskapsförbindelser.

Det är mycket ovanligt med en så lång och innehållsrik urnordisk inskrift

VAD ANSER DÅ Populär arkeologis egna runexpert Magnus Källström om fyndet?

– Hela texten är inte tolkad, så sista ordet är säkert inte sagt. Det är en fantastiskt intressant och spännande text och det är mycket ovanligt med en så lång och innehållsrik urnordisk inskrift. Men jag har inte kunnat titta närmare på brakteaten, så jag kan inte säga så mycket mer än så.

Hur som helst för omnämnandet av Oden den fornnordiska gudavärlden längre tillbaka i tiden än tidigare känt. Brakteaten hör hemma i början av den krigiska och omvälvande perioden som fått namnet folkvandringstid som slutade i en klimatkatastrof som professor Bo Gräslund visat är förebilden för den nordiska mytologins Fimbulvinter.

MÅNGA ANDRA AV de myter som nedtecknades av Snorre Sturlasson på Island i början av 1200-talet har förmodligen också sitt ursprung i denna turbulenta och samhällsomdanande tid.PB

Peter Bratt

Peter Bratt

PUBLICERAD: 2023-04-18

Relaterat innehåll