Vikingatida möten i Nordmaling

Likarmat spänne. Ett nästan identiskt spänne har hittats i en grav i Tumbo i Södermanland. Foto: Kent Stenman

MÖTESPLATS. – Förra hösten lämnades ett fynd in av en person som gått med metalldetektor utan tillstånd i Nordmaling söder om Umeå, berättar arkeologen Susanne Sundström på Västerbottens museum. Några dagar senare lämnade personen in ytterligare föremål, och denna höst har vi gjort en mindre undersökning på den plats som givit rikast fynd.

Kanske var detta en tidig föregångare, där samer och kustens bönder träffades.

Fram träder en spännande bild av vad som en gång kan ha varit en viktig mötesplats för samer och utifrån kommande folk. Många av föremålen tillhör 800-talet. Bland prylarna finns exempelvis spännbucklor, ringspännen, likarmade spännen, hängen och spiraler. Det rör sig om föremål som visar på kontakter i flera riktningar, som Finland/Baltikum, Gotland och Södermanland, men också samiskt område. Några av föremålstyperna har också påträffats på den nordligast belägna järnåldersgården i Arnäs knappt fem mil bort och även i Vilhelminafjällen. Platsen ligger i ett område som var samiskt vinterbete i historisk tid. Bara ett par kilometer bort ligger Levar. Det är ett ortnamn från tiden omkring 500–700- talet, sannolikt på en hamn vid segelleden längs Västerbottenkusten.

– Så vitt jag vet är det första gången fiskhuvudformiga hängen hittas i Norrland, säger Susanne Sundström. De är vanliga på Gotland. Foto: Kent Stenman, Västerbottens museum

– Vi vet att fanns hamnar och handelsplatser längs kusten under medeltiden, där kyrkplatserna förmodligen tidigt fungerade som handelsplatser. Kanske var detta en tidig föregångare, där samer och kustens bönder träffades. Analysarbetet har bara börjat, men vi hoppas på mycket ny kunskap framöver.

För den som är nyfiken på norra Norrlandskustens vikingatid rekommenderas Ingela Bergmans bok Kulturarv, landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandinavien 500–1 500, som kom 2018 och finns tillgänglig som pdf på nätet.

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2020-11-26

Relaterat innehåll