Kåtalämning i Gästrikland

Arkeologerna hittade rikligt med rödgods­skärvor, alltså skärvor efter hushållskärl som användes i kåtan. FOTO: Ann Lindkvist

FINT FYND. Under försommaren grävde arkeologer från SAU tillsammans med Jonas M Nordin från Stockholms universitet ut en välbevarad kåtalämning i Lapphällan i södra utkanten av Gävle. Utgrävningsledare Ann Lindkvist berättar:

Drönarfoto på kåtalämningen. Den runda golvytan med eldstadshällen i mitten syns tydligt. FOTO: SAU

– På drönarfotot kan man se kåtans runda golvyta renplockad på sten, men med en stor sandstenshäll i mitten för eldstaden. Vi kan ganska säkert datera lämningen till tiden kring sekelskiftet 1800, framför allt med hjälp av delar av dekorerade kritpipor, men också ett kopparmynt av låg valör. Fina
fynd är också glaspärlor, men även ett litet tennfat som avsiktligt lades ner under tröskelstenen, förmodligen som ett magiskt skydd för invånarna.

Kåtafyndet är en viktig pusselbit för att klarlägga utbredningen av den samiska befolkningens sydliga och kustnära bosättningar i sen historisk tid.

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg

PUBLICERAD: 2022-08-19

Relaterat innehåll