#Runskrift

PREMIUM

Fler svårfångade kungar

RANNSAKNINGAR I RUNSTENSFÖRRÅDET: PÅ RUNSTENEN VID Simris kyrka i Skåne finns en skadad runföljd som enligt ett förslag omtalar att döde var svæin kon...

Norden

Bautastenar – inget för barn

Att vara barn under runstenarnas tid var förmodligen ingen lek. Hög barnadödlighet, arbetsplikt och frånvarande fäder var vardagen för de flesta. Domi...

PREMIUM

Till bords med Balle

Att börja tala om forntida matskribenter är väl kanske lite överdrivet, men tack vare runskriften kan vi få en unik inblick i våra förfäders kulinaris...

PREMIUM

Runstenar på resa

Det är svårt att tänka sig något mer stationärt än en runsten: tusentals kilo av grå granit som har grävts ned och kilats fast med stenar i marken. »H...

PREMIUM

Världens sämsta runristare

Hur dåligt kunde man rista och ändå komma undan med det? Vad var en vikingatida runstensbeställare beredd att acceptera? Och fanns det de som kunde me...

PREMIUM

Plugget på vikingatiden

Att lära sig läsa och skriva i vikingatidens och medeltidens Sigtuna För att bli runristare under vikingatiden krävdes undervisning. Vi vet ganska lit...

PREMIUM

Gotland – är det här dalrunorna har sitt ursprung?

Kan en kyrkbrand på Gotland i slutet av 1400-talet, två klockgjutare från fastlandet och en reslysten biskop ha gett upphov till att ett nytt skriftsy...

PREMIUM

Runornas mysterium

Namnen på runalfabetets – futharkens – tjugofyra tecken har i nyare tid exploa­te­rats hämningslöst av New Age-­magiker och nyhedniska mys...

PREMIUM

Runristarens bildkonst

Det är lätt att glömma att runstenarna ofta är lika mycket bildkonst som text. Runologen Magnus Källström berättar här om en av landets mest kända run...

PREMIUM

Djävulen i runor

Nya upptäckter i Kensingtonstenens nygamla runor

PREMIUM

Runskriftens vägar leder till och från Rom

Än idag framhålls olika meningar om var runorna skapades, särskilt i populärlitteraturen, men också om när, hur, varför och av vem! Under det senaste...