#Runor

PREMIUM

Fula gubbar vid sjön

Stavar och stentroll visade vikingen vägen En av Södermanlands märkligaste bildframställningar från vikingatiden finns i en hög isslipad klippa vid La...

PREMIUM

Estrids livsresa

ETT – ELLER TRE – SVINDLANDE PROJEKT FÖR ANSIKTSKONSTNÄREN – Att rekonstruera Estrid var ett fantastiskt projekt, eller snarare tre fantastiska projek...

PREMIUM

Ökensand och packis – eller död på Kreta

Reseminnen från tiohundratalet I slutet av juni 1940 gjordes en märklig upptäckt vid gården Timans i Roma mitt på Gotland. I samband med grävning för...

PREMIUM

Fler svårfångade kungar

RANNSAKNINGAR I RUNSTENSFÖRRÅDET: PÅ RUNSTENEN VID Simris kyrka i Skåne finns en skadad runföljd som enligt ett förslag omtalar att döde var svæin kon...

PREMIUM

Världens sämsta runristare

Hur dåligt kunde man rista och ändå komma undan med det? Vad var en vikingatida runstensbeställare beredd att acceptera? Och fanns det de som kunde me...

PREMIUM

Plugget på vikingatiden

Att lära sig läsa och skriva i vikingatidens och medeltidens Sigtuna För att bli runristare under vikingatiden krävdes undervisning. Vi vet ganska lit...

PREMIUM

Gotland – är det här dalrunorna har sitt ursprung?

Kan en kyrkbrand på Gotland i slutet av 1400-talet, två klockgjutare från fastlandet och en reslysten biskop ha gett upphov till att ett nytt skriftsy...

PREMIUM

Det franska runmysteriet – satte svenska munkar sten i Orléans?

Den nordamerikanska Kensingtonstenens gåta får idag betraktas som löst. Det handlar om ett falsarium från förra sekelskiftet. Men nu kan Populär Arkeo...

PREMIUM

Gisslan – diplomati på järnåldern

Gisslantagande ser vi idag som ett avskyvärt brott. Under forntiden var det istället ett viktigt redskap för att bevara fred och stabilitet i de nordi...

PREMIUM

Runornas mysterium

Namnen på runalfabetets – futharkens – tjugofyra tecken har i nyare tid exploa­te­rats hämningslöst av New Age-­magiker och nyhedniska mys...

PREMIUM

Runskriftens vägar leder till och från Rom

Än idag framhålls olika meningar om var runorna skapades, särskilt i populärlitteraturen, men också om när, hur, varför och av vem! Under det senaste...