Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och tar skyddet av dina personuppgifter på allvar. Denna integritetspolicy förklarar vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in följande personuppgifter:

 • Namn och kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)
 • Demografisk information (t.ex. ålder, kön, bostadsort)
 • Teknisk information (t.ex. IP-adress, webbläsarinformation)
 • Övrig information som du frivilligt lämnar till oss (t.ex. genom formulär eller chatt)

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla produkter eller tjänster till dig
 • För att förbättra våra produkter eller tjänster
 • För att anpassa vår kommunikation och marknadsföring till dig
 • För att följa lagliga skyldigheter

Hur använder vi personuppgifter?

Vi använder personuppgifter på följande sätt:

 • För att tillhandahålla produkter eller tjänster till dig
 • För att förbättra våra produkter eller tjänster
 • För att anpassa vår kommunikation och marknadsföring till dig
 • För att uppfylla våra lagliga skyldigheter

Vi kan också använda personuppgifter för andra ändamål, men vi kommer endast att göra det om vi har ditt samtycke eller om det är nödvändigt enligt lag.

Hur skyddar vi personuppgifter?

Vi tar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig åtkomst eller avslöjande.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som de samlades in för, eller så länge det krävs enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, att begära att felaktiga uppgifter korrigeras, att begära att vi raderar dina personuppgifter eller att begränsa vår behandling av dem, och att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att dina rättigheter har kränkts.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar om vår integritetspolicy eller hur vi hanterar personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.

Cookies

På webbplatsen används Google Analytics samt Google Adsense.

Cookies för Google Analytics:

 • _ga: Används för att skilja mellan användare. Denna cookie gör det möjligt att identifiera unika webbläsare.
 • _gid: Används för att skilja mellan användare. Denna cookie gör det möjligt att identifiera unika webbläsare.
 • _gat: Används för att minska antalet förfrågningar som görs till Google Analytics-servrar.

Cookies för Google AdSense:

 • _gads: Används för att mäta interaktioner med annonser på webbplatsen och för att undvika att en annons visas för ofta för en enskild användare.
 • gac: Används för att spåra konverteringar för användare som interagerar med annonser på webbplatsen.