SAKPOESI

Yxan från danska Vroue, Jylland. Foto: Nationalmuseum Danmark

DET HÄR ÄR vad arkeologerna kallar en dubbeleggad stenyxa, tillverkad under bondestenåldern för drygt femtusen år sedan. Lustigt nog är den inte alls dubbeleggad! Nedtill i framänden har den en egg, men nackänden upptill är tydligt trubbig. Det visar att yxorna i första hand är skulpturer. Sannolikt ska yxändarna föreställa månskäror. Den växande nymånen och den avtagande nedanmånen står för den gudomliga makten att alstra och förgöra, att föda och att döda, ett vapen för himmelsguden.

Yxtypen är relativt sällsynt, så den har antagligen främst brukats av Nordens bondehövdingar vid tingssammankomster och högtider, men det förekom också att säljägare begravdes med en sådan yxa i handen. Motivet med de två månskärorna återkommer också hos små bärnstenspärlor med samma form, vilka stenålderns barn bar som skyddande amuletter.

Valet av sten, tillslagning, bultning, slipning och skafthålsborrning, många timmar av skickligt slit – yxan är prov på avancerat hantverk. Men inte bara det. Yxan rymmer månen i ny och nedan, tankar om himmelsguden, liv och död, rättskipning och omsorg om barnen. Det är stor konst.

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2020-08-13

Relaterat innehåll