Riksantikvarieämbetet förlorade tvist om ersättning

BESLUT. På Gotland 2020 fann Carl Schnell tusen år gamla mynt. Riksantikvarieämbetet betalade ut en liten summa för de mynt han hittade. Men arkeologer som sedan kom på plats fann fler mynt. Dessa mynt som ingick i ett större depåfynd fick alltså inte Carl Schnell ut någon ersättning för.

Schnell överklagade beslutet hos förvaltningsrätten, som i slutet av förra året gav honom rätt. Riksantikvarieämbetet ålades att betala ut en större ersättning.

– Jag anser att det var förnuftigt och att förvaltningsrätten fattade rätt beslut. Jag kan inte kalla det en vinst då det inte är ett lotteri utan det är förnuftet genom argument som måste avgöra vad som är rätt, säger arkeologen Majvor Östergren som deltog i utgrävningen.

Enligt lagen ska upptäckaren av ett arkeologiskt fynd kontakta länsstyrelsen. Därefter tillkallas arkeologer till platsen. När utgrävningen är klar så har det varit praxis att upphittaren får en ersättning för allt som hittats. Detta för att förhindra att upphittaren fortsätter gräva på platsen efter fler fynd. Riksantikvarieämbetet har sedan några år tillbaka velat att tolkningen ändras så ersättning endast täcker det som personen funnit. Begäran har hittills nekats av Förvaltningsrätten.

I DECEMBER 2022 skickade Riksantikvarieämbetet en överklagan till kammarrätten om att ändra beslutet från förvaltningsrätten. I överklagan påpekade de att det är olagligt att inte anmäla ett upphittat fynd och att gräva på fyndplatsen. Riksantikvarieämbetet anser att lagen är tillräcklig för att hindra olaga grävande på fyndområdet. Därför behöver inte en helhets­summa betalas ut och praxis bör följaktligen ändras.

Detta håller inte Majvor Östergren med om:

– Utkomsten kan bara bli negativ. Det är svårt att bevisa om en person som hittat fyndet har grävt mer än vad som är tillåtet. Att omtolka ett system som fungerat bra de senaste 40 åren kommer bara bidra till att det blir svårare att förhindra plundring. Det kan även hända att allt färre anmäler sina fynd för att det är inte ekonomiskt värt det. Jag förstår inte riktigt hur Riksantikvarieämbetet tänker. Lagen är en sak och verkligheten är en annan, det finns inga garantier att folk följer lagen när de hittar ett fynd.

Corey Vejdeland

Corey Vejdeland

PUBLICERAD: 2023-02-17

Relaterat innehåll