Närkes finaste fynd får yngre sällskap

Metallsökning i natursköna Närke. Foto: Martin Rundkvist

FYND. Hassle i närkingska Glanshammar är berömt för en stor bronsåldersdepå som hittades i Äverstaån 1936. Provundersökningar 2000 – 2004 visade att det även legat vendeltida bebyggelse på platsen. I oktober gjorde Örebro Läns Museum och Sveriges Metallsökarförening tillsammans nästan 200 persontimmar metallsökning på platsen. Då blev boplatsen fyra gånger så stor.

– Gården grundades någon gång efter 450 och låg kvar i 500 år, säger projektledaren Martin Rundkvist. Särskilt de folkvandringstida fynden är imponerande, med exklusiv djurornamentik.

De flesta föremålen är dräktspännen som visar att folket på gården hängde med i modets svängningar generation efter generation. Eftersom intensiva metallsökarinsatser är så sällsynta blev platsen genast Närkes fyndrikaste järnåldersboplats, förutom att den alltså tidigare givit Närkes största bronsåldersfynd. Arkeologiska spridningskartor avspeglar ofta moderna fältinsatser mera än forntida förhållanden.

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2020-11-26

Relaterat innehåll