Man med kvinnosmycken?

Röd glaspärla och näbbfibula från Kärnbomansgraven. foto: Arkeologikonsult

FYND. I en mansgrav i Kärnbo, utanför Mariefred, har Arkeologikonsult upptäckt en grav från tidig vikingatid (750–1050) med högst oväntat innehåll. Det hände att en man kunde få med sig någon enstaka pärla i graven vid den här tiden. Men den här personen hade begravts med vad som betraktas som typiskt kvinnliga föremål, som näbbfibula, ryggknappsspännen, 20 pärlor och dessutom en synål.

Näbbfibulan var en antikvitet redan när den lades i graven, den är från tidig vendeltid omkring år 600, medan ryggknappspännet och pärlorna är från slutet av 700-talet/början av 800-talet.

Graven är en brandgrav, det vill säga att den döde blivit kremerad, men det fanns inte mycket kvar av de brända benen. Har det ursprungligen varit en dubbelgrav, för både en man eller en kvinna? Eller har mannen fått med sig både kvinnliga och manliga tillhörigheter?

Kristina  Ekero Eriksson

Kristina Ekero Eriksson

är arkeolog och vetenskapsjournalist. Här syns hon på en utgrävning inför byggandet av Arlandabanan 1992. Kristina ler tillkämpat. Att skriva i Populär Arkeologi är roligare än att gräva.

Relaterat innehåll