I gravplundrarnas spår

Kotrad med kranium. FOTO: Jacob Bongers/Antiquity

KVARLEVOR. Nya fynd i Peru belyser följderna av den spanska kolonisationen på 1500-talet. I senaste numret av Antiquity berättar arkeologen Jacob Bongers och hans kollegor om ett stort antal fynd av ryggkotor från Chincadalen i Inkarikets utkant. Sammanlagt 292 ryggkotor har påträffats uppträda på vasspinnar. Varje käpp tycks ha hållit kotor från en enskild individ, både vuxna och barn.

Kotor uppträdda på vasspinnar. FOTO: Jacob Bongers/Antiquity

Kolfjortondateringar placerar fynden i tidsspannet 1450–1650, alltså från tiden för den spanska kolonisationen, då kolonisatörerna plundrade många av urbefolkningens gravar i jakt på rikedomar. Troligen har uppsorteringen av de mänskliga kvarlevorna varit ett sätt för de anhöriga att försöka återställa sina dödas gravar. Från omkring år 1 000 fram till omkring 1400 var Chincadalen platsen för Chincakungadömet, som etablerade en allians med Inkariket och senare blev en del av det. Européernas ankomst innebar stor ödeläggelse, genom epidemier och hungersnöd. Enligt beräkningar minskade befolkningen från mer än 30 000 hushåll år 1533 till knappt tusen ett halvsekel senare.

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg

PUBLICERAD: 2022-02-18

Relaterat innehåll