#Skandinavien

PREMIUM

På hjul genom forntiden

Hjul och därmed kärror och vagnar var mer förbundna med status och religion under forntiden än praktiska ting. LÄNGRE RESOR SKEDDE långt fram i tiden...

PREMIUM

Jakten på kungen

– Paparazzi på 1000-talet Gorm den gamle, Harald Blåtand, Sven Tveskägg alla har de låtit resa runstenar. Andra danska vi...

PREMIUM

Här satt Nordens Kungar

Nordiska kungar omtalas redan för 2 000 år sedan och anas arkeologiskt ytterligare tusen år tidigare. Men var tillbringade de si...

PREMIUM

Birkaflickan återskapad

Birkaflickan som lämnade arkeologerna djup berörda - återskapas

PREMIUM

Spel & dobbel i forntiden

Här är den nordliga men sydländskt inspirerade historien om allt från glatt tärningskastande till bistra schackpartier med Döden. TÄRNINGEN ÄR KASTAD...

PREMIUM

Mälardalens första bönder

De kom och de gick Naturvetenskapliga analysmetoder, både gamla och nya, har börjat användas allt oftare i arkeologiska sammanhang. Här har DNA-teknik...

PREMIUM

Från stockbåt till stridsskepp

Hur ser egentligen utvecklingen från stockbåt till stridsskepp ut? Susanna Allesson Nyberg, intendent vid Sjöhistoriska museet och Vrak – Museum of Wr...

PREMIUM

Runstenar på resa

Det är svårt att tänka sig något mer stationärt än en runsten: tusentals kilo av grå granit som har grävts ned och kilats fast med stenar i marken. »H...

PREMIUM

Varulvar – ett mångtusenårigt hot

Kan varulvarna knytas till krigarföljen med rötter tusentals år tillbaka i tiden och till både lussefirande och offerriter? Det menar professor Anders...

PREMIUM

Runornas mysterium

Namnen på runalfabetets – futharkens – tjugofyra tecken har i nyare tid exploa­te­rats hämningslöst av New Age-­magiker och nyhedniska mys...

PREMIUM

Bronsåldershögens havsgudinna

Sverige har två motsvarigheter till den egyptiska Keopspyramiden, alltså gravmonument vars inre kan besökas. De är visserligen i blygsammare format me...