Stor drottning, liten klänning

En 600 år gammal svordomssituation fångad i tyg. FOTO: GEIJER, FRANZÉN & NOCKERT

ARKEOLOGISKA utredningar kan ibland vara lika spännande som en deckare. En liten pärla i den genren är textilhistorikerna Agnes Geijers, Anne Marie Franzéns och Margareta Nockerts forskning om drottning Margaretas gyllene kjortel, en deckare vars sista kapitel ännu inte är skrivet. Kjorteln eller klänningen förvaras i Uppsala domkyrka. Ursprungligen stals den från Roskilde domkyrka under danska kriget år 1659. I Uppsala noterades 34 år senare att man hade i förvar ”Drottningh Margaretas kiortell uthaf bruun gyllenduuk”. Här avsågs den nordiska unionsdrottningen Margareta, född 1353 och död 1412 i pesten och dotter till danske kung Valdemar den store. Från år 1389 var hon drottning över hela Norden, inklusive Grönland, Island och Finland.

KUNDE DET verkligen vara hennes klänning? Den var ju så liten och vi vet att åtminstone fadern var en långskånk för sin tid på 183 cm. Forsk­arna kunde konstatera att klänningens italienska guldtyg kunde vara tillverkat så tidigt som vid mitten av 1300-talet, just då Valdemar reste i Europa och träffade sin vän kejsar Karl i Prag. Kejsar Karl är den ende som bevisligen har haft klädesplagg i samma material som Margaretas klänning. En möjlighet var alltså att Karl och Valdemar har shoppat tyg hos samma tyghandlare, och att klänningen syddes upp till Margareta när hon som tioåring giftes bort med den 23-årige norske kungen Håkan. Det skulle kunna förklara varför klänningen är så liten.

FORSKARNA TESTADE hypotesen genom att utföra kolfjortondateringar på klänningen. Prov togs på det röda silket i guldtygets varp, det gröna silket i klänningskanten, det gultrådslindade ljusa silket och på linnefodret. Resultatet visade entydigt att tyget tillhörde tidigt 1400-tal. Vi kan alltså glömma barnbröllopet. Om det är Margaretas klänning måste drottningen ha varit i femtioårsåldern och påfallande liten till växten. En titt i hennes grav i själländska Roskilde skulle kunna ge besked om det var så. Dessutom antyder klänningens form en ojämnhet vid ena skuldran. Skulle den gå igen i drottningens skelett skulle identifikationen säkras. Hittills har dock forskarna inte fått nuvarande dronning Margrethes tillstånd att öppna graven.

MARGARETA BRUKAR framhållas som Nordens främsta regent genom tiderna. Av samtida engelska sändebud kallades hon ”the old amazon”. Om klänningen i Uppsala domkyrka är hennes kan vi i alla fall beslå henne med ett litet mänskligt misstag. Den figursydda, tajta klänningen var inte helt lätt att ta på eller bära. Drottningen har råkat trampa ner fållen, alltså klänningens nederkant, så att tyget brast. Hovskräddaren fick i hast lappa skadan. Än i dag minner lagningen om att Nordens främsta regent var mänsklig.

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2023-02-17

Relaterat innehåll