Runstensresarnas hemmahamn upptäckt?

Boplatsen rensades i ett första skedde fram med grävmaskin och hackor. Den infällda bilden: Ett nålhus, en liten cylinder i vilken fina synålar förvarades.

VIKINGATID/MEDELTID. I Täby norr om Stockholm är arkeologerna i full färd med att gräva ut Viggbys by­tomt, som omges av vikingatida gravfält.

Hittills har en mängd föremål påträffats liksom medeltida husgrunder, och det finns också gott om stolphål och andra spår som troligen kan knytas till den vikingatida bosättningen. Allt från nålhus till vridkvarnar berättar om verksamheten på platsen. Viggby, ett ortnamn som ska tolkas som Vikby, låg längst in i en vik som sträckte sig norrut från Stora Värtan.

Spännande nog kan detta vara hemmahamnen för många av de människor som omnämns på runstenarna i norra Täby och Vallentuna, däribland lokalpotentaten Jarlabanke och den Ulf som var med och tog tre gälder i England.

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2020-08-13

Relaterat innehåll