Romerska män fick fina fisken

MATVANOR. Att romarnas mat var variationsrik vet vi från bevarade kokböcker såväl som analyser av matrester och avföring i kloakerna. I vilken grad olika näringsämnen satte spår i människornas kroppar har varit svårare att bedöma. Det förhärskande begravningsskicket kremering lämnar inte mycket benrester kvar att undersöka. Upptäckten på 1980-talet av intakta skelett efter människor som sökt skydd mot Vesuvius utbrott år 79 e.Kr. nere vid Herculaneums strand väckte därför sensation. Fram till i dag har resterna av 340 individer grävts fram. Nyligen genomförda analyser av aminosyror från 17 skelett avslöjar nu att kosten verkar ha skilt sig åt beroende av kön. Kvinnorna åt i högre grad animala produkter och lokalt odlade grönsaker och frukt.

Gott i romarriket. FOTO: Shutterstock

Männen fick däremot sina proteiner från fisk, upp till 50 procent mer än kvinnorna

MÄNNEN FICK DÄREMOT sina proteiner från fisk, upp till 50 procent mer än kvinnorna. Om detta berodde på att färsk fisk var dyrt och en statussymbol på tallriken, eller om de undersökta männen arbetade som fiskare, är svårare att säga. Forskarna som publicerat studien tolkar dock resultaten som att den romerska dieten var könskodad.

Allan  Klynne

Allan Klynne

PUBLICERAD: 2021-10-29

Relaterat innehåll