Rodret till Gribshunden hittat

DJUPDYKNING. Under sommaren har rorkulten och det sex meter långa rodret till unionskungen Hans flaggskepp Gribshunden bärgats i Ronneby skärgård.

Handskanning av lavetten till en fartygskanon från Gribshunden. FOTO: Brett Seymour

– Så vitt vi vet är det första gången som man hittar den här typen av skeppsdetaljer, säger Marcus Sandekjer, Blekinge museums chef.

Gribshunden förliste när kung Hans var på väg till Kalmar år 1495 för att förhandla med Sten Sture den äldre om att återupprätta unionen. Halvvägs från Köpenhamn ankrade kungens flotta upp utanför Ronneby i Blekinge när brand bröt ut på kungens flaggskepp. Det slutade illa, fartyget gick till botten tillsammans med många frälsemän, guld, silver och kungens ”bästa fatabur” som det står i källorna. Kungen klarade sig däremot.

Gribshunden är det enda bevarade exemplaret av en så kallad karack, en skeppstyp som är föregångare till 1500- och 1600-talets stora örlogsfartyg, som engelske kungen Henrik viii:s Mary Rose och svenske dito Gustav II Adolfs Wasa. Sedan dykningarna i början av 2000-talet har marin­arkeologerna bärgat en mängd spännande föremål som Blekinge museum hoppas kunna visa i ett nytt museum som planeras i Ronneby. Undersökningarna drivs av Blekinge museum i samarbete med Lunds universitet och flera andra sakkunniga institutioner.

Högteknologiska metoder som 3d-skanning och fotogrammetri används för att dokumentera fartygets konstruktion och föremålen som bärgas, exempelvis rorkulten. Det sex meter långa rodret har frilagts och 3d-dokumenterats på botten. Undersökningarna av det unika vraket har gett helt nya kunskaper om hur senmedeltidens fartyg, karacken, var konstruerad. Det var denna typ av skepp som användes i de stora upptäcktsresorna runt sekelskiftet 1500 som blev en betydande brytningstid i världshistorien.

Utgrävning av vraket efter Gribshunden på gång. FOTO: Brett Seymour
Peter Bratt

Peter Bratt

PUBLICERAD: 2022-10-07

Relaterat innehåll