Populär Arkeologi krönikör prisad

Pristagaren Charlotte Hedenstierna-Jonson i Engelska parken, Uppsala. Foto: SAU

PRISTAGARE. I år går Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) vetenskapliga pris till Charlotte Hedenstierna-Jonson, vår uppskattade krönikör som naturligtvis dyker upp även i detta nummer. I motiveringen ingår bland annat att: Hennes sätt att levandegöra vetenskapliga resultat utan att tumma på sakligheten är föredömligt. Det skriver Populär Arkeologis redaktion under på. Charlotte har gjort och gör betydande insatser inom framför allt vikingatidsforskningen. Hon är en av forskarna bakom krigarkvinnan på Birka som har väckt internationell uppmärksamhet, och bedriver också studier av birkaköpmännens och andra skandinavers handel österut, som på 800-talet sträckte sig hela vägen till Bagdad och som innebar att bland annat kinesiskt siden nådde våra trakter. Stort grattis!

Vid samma tillfälle fick gruppen bakom #utgrävningpågår och konferensen Vägskäl som arbetar med att bryta tystnadskulturen kring ojämlikhet och sexuella trakasserier i arkeologibranschen ett hedersomnämnande som stöd för det fortsatta arbetet.

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2021-06-11

Relaterat innehåll