Påvens bly i Roma

SIGILL. Påven Johannes XXII dog 4 december år 1334 i Avignon närmare 90 år gammal, sannolikt i magcancer. Tidigare samma år fick det påvliga kansliet i väg ett brev till kyrkan och folket på Gotland, daterat den 28 april 1334. Troligen nådde brevet fram några veckor senare och lästes upp på landstinget i Roma mitt på ön strax efter midsommar.

Menigheten fick det behagliga beskedet att de var befriade från att vintertid fara till fastlandet för att vittna vid domstolar. När brevet öppnades inför uppläsningen bröts påvens blysigill. Det är inte alls omöjligt att arkeologerna inom Romaprojektet har hittat ena halvan av just detta sigill, under sina undersökningar hösten 2021 av Romas medeltida tingsplats och tingshus. Helt säkert var det påve Johannes sigill.

Man hittade också en sigillstamp från 1400-talet efter en gotländsk präst som hade samma namn som påven, Johannes. På 1620-talet beslutade danske kung Kristian IV att landstinget fortsättningsvis skulle samlas i Visby. Därmed bröts en tradition som sträckte sig ned i vikingatiden. Tingshusen i Roma började förfalla och revs slutgiltigt på 1700-talet.

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2022-04-16

Relaterat innehåll