Mysteriet Ölmosviken väntar i sommar

Barnfamiljer är hjärtligt välkomna till årets amatörutgrävningsläger på Kimitoön. Foto: Jan Fast
Svaren på många av de spännande frågorna ligger fortfarande gömda i sandjorden. Foto: Jan Fast

UTGRÄVNINGSLÄGER. Gömd i en trolsk och mörk granskog intill kanten av en djup ravin där en havsvik tidigare löpte fram ligger Ölmosvikens stenåldersboplats. Spännande rester av två stora husgrunder syns som försänkningar i marken och några outforskade gravrösen ligger nära intill. I rotvältorna syns vita kvartsavslag och mängder av lerkärlsbitar. Vilka bodde och begravdes här för 4 000 år sedan och varför? Häng med på en tidsresa till denna spännande tidsperiod och delta i utgrävningarna av platsen nu i sommar!

STENÅLDERNS SLUTSKEDEN I sydvästra Finland är dåligt kända. Tidsperioden som sträcker sig från stenålderns sista århundraden till äldre bronsålder går i Finland under namnet Kiukaiskultur (2500–1800 f.Kr.). Namnet kommer från en fyndplats på den lilla orten Kiukais i Satakunda.

Vilka bodde och begravdes här för 4 000 år sedan och varför?

TROTS ATT KIUKAISKULTUREN har en starkt lokal och maritim prägel och boplatserna i Finland främst ligger i de forna kusttrakterna från Esbo i söder till Kristinestad i väst, har Kiukaiskeramik påträffats också på Åland och ända bort på Gotska Sandön. I östra Sverige och Åland beboddes havsstränderna under denna tid av gropkeramiker och bronsåldersfolk. Trots att människorna kring Östersjön tillhörde olika kulturgrupper kan man kan gott säga att havet sannolikt snarare förenade än skiljde åt människorna.

Under äldre bronsålder kom den skandinaviska bronsålderskulturen med ett nytt gravskick att helt dominera i sydvästra Finland i stort sett samma område som tidigare beboddes av Kiukaiskulturen. Boplatsfynden från äldre bronsålder i Finlands kusttrakter är emellertid extremt sällsynta och frågan om huruvida det under denna tid handlade om förstärkta kulturkontakter mellan Finland, Åland och Sverige eller om en regelrätt inflyttning är en fråga som fortfarande gäckar arkeologer. Frågan om huruvida gravrösena hänger ihop med boplatsen i Ölsmoviken är därför högintressant.

ARKEOLOGISKA UT GRÄVNINGAR visar att odling förekom i Finland under Kiukaiskulturens tid och fynd av förkolnade sädeskorn i Åbotrakten tolkas som bevis för regelrätt jordbruk. Ölmosvikens stenåldersboplats ligger däremot i havsbandet, vilket pekar på att befolkningen livnärt sig på säl- och sjöfågeljakt och fiske. Fynden av stora mängder ben av säl från provutgrävningarna av boplatsen talar också för ett betydande fångstläger som bebotts under en relativt lång tid.

Svaren på många av de spännande frågorna ligger fortfarande gömda i sandjorden på Ölmosvikens fyndrika boplatsområde. Genom tidigare provgrävningar har vi nu lyckats lokalisera boplatsens absoluta centrum och det är här som amatörarkeologer från de nordiska länderna får gräva inkommande sommar. Fyndgaranti utlovas!

FAKTA

NAU 2023

 • Nordiskt Amatörutgrävningsläger 2023 leds av två erfarna arkeologer, Jan Fast och Janne Soisalo, och går av stapeln i två pass den 24/7–28/7 2023 och 31/7–4/8 2023 på Ölmosvikens sten-/bronsåldersboplats på Kimitoön cirka 60 km sydost från Åbo.
 • Deltagaravgiften är 50 euro för fem dagar. Ingen tidigare erfarenhet av arkeologi krävs
  för att delta. Vi välkomnar även barnfamiljer.
 • Boende och kost bekostas av deltagarna själva, men vi kan ge förslag på boende. Kostnadsfri transport från/till Åbo hamn kan arrangeras.
 • Utöver utgrävningen ingår föreläsningar om Kimitoöns förhistoria, rundturer till sevärdheter som Söderlångvik gård och intressanta museibesök.
 • Intresseanmälningar skickas till jfarchaeology@gmail.com
 • NAU 2023 på Facebook:
  www.facebook.com/groups/238168100362325
 • Arkeolog Jan Fasts blogg: janfast.blogspot.com
Jan Fast

Jan Fast

PUBLICERAD: 2023-02-17

Relaterat innehåll