Knockout-fyndet under leran

Arkeologen hukar i ett av de 8 400 år gamla husen i Ljungaviken, synligt som en stenfri rundad yta. Foto: Carl Persson.

FISKEBY. – Det är helt sjukt, säger projektledaren Carl Persson, vi har hittat en hel fiskeby som är 8 400 år gammal under ett flera meter tjockt lager lera.

Arkeologer från Blekinge museum, Sydsvensk arkeologi och Arkeologerna har grävt från april med avslutning i början av oktober i Ljungaviken i Sölvesborg. Fynden har varit så omfattande att man har fått extrapengar från Riksantikvarieämbetet för att kunna slutföra arbetet. Totalt har mer än femtio välbevarade hyddor eller snarare hus grävts fram. Visserligen saknas väggar och tak, men kraftiga stolphål och sotiga härdar med eldsprängd sten har bevarats.

– Eftersom golven är nedgrävda tre, fyra decimeter är det bara att spada upp gyttjan i husgropen så når man den ursprungliga golvytan, med eldstäder, flintredskap, flintsmidesspill, fiskrens och sälben.

Här grävs ett 8400 år gammalt fiskarhem ut i Ljungaviken. Foto: Carl Persson.

Carl Persson konstaterar att normalt brukar den tidiga stenålderns bostäder vara hyddor på tio kvadratmeter, men husen i Ljungaviken är mellan 25 och 50 kvadratmeter stora och ofta försedda med flera eldstäder. Husen är ytterligare ett fynd från Blekinge som låter oss ana att vi kan ha en alltför förenklad bild av fiskarstenåldern. Från samma landskap och ungefär samma tid har man tidigare hittat avancerade anläggningar för att syra mört och annan fisk, ett sätt att tillaga och konservera mat i stor mängd.

– Nedgrävda golv, bastanta byggnader och kraftiga, sotiga eldstäder inomhus talar för att Ljungaviken har varit en vinterby, säger Carl Persson. Eftersom flintan är västskånsk eller dansk, så kan man tänka sig att de tillbringade somrarna kring Öresund.

Inget av de femtio husen överlappar något annat, vilket talar för att de har stått samtidigt eller att man undvek att bygga där spåren av en förfallen byggnad fanns. Carl Persson har nu kommit in från fält:

– Vi ska analysera det här noggrant, men man kan gissa att boplatsen brukades under ett sekel, och att kanske fem, tio hyddor var i bruk samtidigt. Hur som helst är det ett underbart fynd!

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2020-10-05

Relaterat innehåll