Inte vilken hackspett som helst

Stävbilden från Gribshunden bärgas. Foto: Blekinge Museum
Stävbilden från Gribshunden konserveras. Foto: Blekinge Museum

PÅFÅGEL 1. I årets första nummer av Populär Arkeologi presenterade vi de fascinerande spåren på en trädstam från jägarstenålderns Ljungaviken i Blekinge efter en hackspett. Vi briljerade också med att tala om att hackspetten varit ute efter att med sin långa taggiga tunga fiska ut skalbaggar, insektsägg och larver. Olyckligt nog kapsejsade vår ornitologiska uppvisning när vi illustrerade nyhetsnotisen med en amerikansk hackspett, vilket minst ett par läsare uppmärksammade och syrligt men vänligt upplyste oss om.

Förhoppningsvis en påfågel. Foto: Shutterstock

SOM EN LITEN kompensation publicerar vi nu istället bilden av en påfågel, som förhoppningsvis är korrekt. Orsaken är att marinarkeologerna vid dykningarna på vraket Gripshunden utanför Ronneby i Blekinge (bara fyra mil från hackspetten!) har hittat en påfågel inristad på en bit näver. Den kan ha prytt en bok, en väska, ett skåp, en stol eller insidan av ett kistlock. Andra fynd är en fintandad luskam och påsar vars innehåll färgade det omgivande vattnet rött, kanske saffran.

Ungefär så här kan Gribshunden ha sett ut. Foto: Blekinge Museum

GRIBSHUNDEN VAR DANSKE unionskung Hans parad­skepp som förliste år 1495 när det låg för ankar utanför Ronneby vid Stora Ekön och en brand bröt ut ombord. Den danske adelsmannen Tyge Krabbe var ögonvittne till händelsen och berättade: ”… vi kom i en havn uden for Røndeby som kaldes Egesund og der kom ild i Hans nådes hovedskip som kaldes Gribshunden og blev der mange riddermænd og fattige karle brændt ihjel og … jeg fik og någen skade der.”

Fartyget sjönk hastigt och många av de ombordvarande följde med i djupet. Totalt uppgick besättning och soldater till omkring 150 personer. Tidigare har bland annat skeppets stävfigur, kanonlavetter, armborstpilar, ankarspel, glas, trätallrikar och en handbössa bärgats.

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2021-06-11

Relaterat innehåll