Häst med benbrott rapporterad

Den bemålade hästen tillverkades på 1800-­talet och kan möjligen vara den kände dalmålaren Stikå Erik Hanssons verk. Stikå Erik föddes som ”krympling” år 1823 och emigrerade till USA år 1887. FOTO: ARKEOLOGERNA

DALAHÄST. Sommaren 2020 väckte Arkeo­logerna lokalpatriotisk glädje i Dalarna genom att hitta en dalahäst i Hyttkammaren i Falun. Det skedde vid utgrävningen av Prästgårdshyttorna där kopparhanteringpågick från medeltiden och framåt. Nu finns dalahästen och övriga fynd i rapportform. Till de unika fynden hör en hjulgrav och ett vattenhjul från 1700-talet. Tillsammans med andra byggnadsrester ger fynden insikter i vattenkraftens betydelse, arbetarnas miljö och arbetsförhållanden, inom en av svensk historias viktigaste gruvmiljöer.

Det är möjligt att se hur Hyttkammaren har varit i bruk från 1300-talet fram till 1800-talet, och hur arbetsplatsen har omorganiserats flera gånger. Förändringarna går bland annat att följa i hur slaggdeponeringen har skett i området.

Rapporten finns att ladda ner från Arkeologernas hemsida.

Mia Englund. Hyttkammaren – lämningar efter hyttindustri och vattenkraft under medeltid och tidigmodern tid. Rapport 2023:5 Arkeologisk.

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2023-04-18

Relaterat innehåll