Hårdkokta gudar i etruskiskt bad

Foton: Emanuele Antonio Minerva, © Ufficio Stampa e Comunicazione MiC

INKOMSTKÄLLA. Ett sensationellt fynd har gjorts vid utgrävningen av en etruskisk badanläggning i San Casciano dei Bagni. Det är 24 bronsstatyer och 6 000 mynt som legat begravda i lera och kokande termiskt vatten i 2 300 år.

Det sensationella fyndet, bestående av 24 bronsstatyer och 6 000 mynt, kan få turisterna att vallfärda till den toskanska byn San Casciano dei Bagni. Foto: Emanuele Antonio Minerva, © Ufficio Stampa e Comunicazione MiC

Byn San Casciano dei Bagni ligger i Toscana där det finns termiska källor som utnyttjats som bad sedan antiken. Fyndet gjordes i en helgedom från tidig kejsartid som består av en källa i olika nivåer som var omgjord till en bassäng med portik och en central båge. Den etruskiska badanläggningen har tradition sedan 200-talet f.Kr. och togs senare över av romarna, med bland andra prominenta besökare som kejsar Augustus. Etruskerna var det dominerande kulturfolket i Italien före romarnas expansion.

En av de fem största statyerna som alla är meterlånga föreställer hälsans gudinna Hygieia. Mynten och de mindre statyerna antas ha varit offergåvor till gudarna.

Den etruskiska badanläggningen i San Casciano dei Bagni under utgrävning. Här syns bassängen med källan och pelarfundament.
Foto: Emanuele Antonio Minerva, © Ufficio Stampa e Comunicazione MiC

– Det är som om vi hittat olja, säger borgmästaren Agnese Carletti, som hoppas att fyndet ska öka turisternas intresse för den lilla byn som i dag bara har 1 400 invånare och motverka avfolkningen som många mindre samhällen i Italien lider av i dag.

DET ANTIKA BADET i San Casciano dei Bagni fungerade fram till 400-talet då det stängdes i och med att den kristna tiden tog vid. Källans vatten är mineralrikt och förväntades öka barnafödandet och vara bra för levern. Men tyvärr har det visat sig att vattnet är olämpligt att dricka och direkt giftigt.

Utgrävningarna fortsätter i sommar och man har redan fattat beslut om att köpa in ett 1500-talspalats i närheten för att ställa ut föremålen. Dessutom planeras att skapa en arkeologisk park kring den antika badanläggningen.        

Peter Bratt

Peter Bratt

PUBLICERAD: 2023-02-17

Relaterat innehåll