Gruffet med jättarna

Gruffet från ovan, utanför Västerås. Vänstra fotot: Amulettringar, något rostiga. Foton: Arkeologikonsult

GRÄVFYND. – Det är hur märkligt som helst, säger utgrävningsledare Anna Hed Jakobsson på Arkeologikonsult, men förmodligen kommer det visa sig att den här sortens vikingatida kultplatser egentligen är rätt vanliga. I Gruffet strax sydväst om Västerås på en höjd vid vad som på 800-talet var en mälarvik har arkeologerna hittat ett slags utomhusteater för religiösa ritualer. Längst upp finns en platå med ett kraftigt stolphål där en stolpe har varit rest. Intill den har man hittat en eldstad, delar av en vridkvarn och ett jättelikt flyttblock i ena änden av platån.

– När vi gräver har vi spekulerat friskt, säger Anna. Stolpen kan ha varit ett slags gudastolpe eller världspelare. Det funkar fint ihop med att vridkvarnar kan ses som kosmiska symboler, där överliggaren liknas vid himlen som vrider sig kring världspelaren i underliggaren, jordens mitt. Liknande fynd har gjorts på Helgö.

Terrasskantkedja med röda och vita
stenblock. Jättens tänder? Foto: Arkeologikonsult

UPP TILL PLATÅN leder en stenröjd väg och intill platån finns trappstegsvis terrasser i tre nivåer, där de stora kantstenarna är medvetet utlagda, varannan sten röd med plan yta, och däremellan grå stenar med toppig yta. Det påminner om tandrader och för tankarna till myten om jätten Ymer, ur vars tänder jordens stenar skapades. Terrasserna är för smala för att rymma hus, och inga husspår har heller hittats. Kanske har de utgjort scener för ritualer.

– Arkitekturen är imponerande, det har krävt mycket arbete att flytta runt alla stenblock. Men märkligast av allt är att vi har hittat massor av järnföremål, som man verkar ha kastat ut på sluttningarna från platån. Det är som ett väldigt offerkast. Vi har hittat runt femtio amulettringar, järnringar som är ungefär fem centimeter i diameter och på vilka det kan sitta mindre ringar. Till det kommer hundratals andra järnprylar, som avbrutna amuletter, nålar, spikar och knivar, ett par nycklar, en pilspets, ett par vikter och massor av hästbroddar.

Gruffet har varit en eller flera gårdars kultplats för upprepade kultfester.

– Det ska bli otroligt spännande att analysera allt det här närmare i vinter. Det ligger ett par gravfält intill, varav vi har undersökt det ena och sett att det är från ungefär samma tid. Som det ser ut nu lutar vi åt att Gruffet har varit en eller flera gårdars kultplats för upprepade kultfester, då man har kastat ut magiskt skyddande järnföremål åt alla håll från kultplatsens kosmiska mitt ut mot de hotande omgivande kaoskrafterna i världens ytterkant. Det påminner lite om myten där Tor dödade jätten Geirröd genom att slänga en järnklump mot honom!

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg

PUBLICERAD: 2021-10-29

Relaterat innehåll