Grattis Bromma, 5 000 år!

BOK. Det är lätt att få uppfattningen att en storstadsnära förort som Bromma intill Stockholm är så sönderexploaterad av bostadsbyggen, vägnät, industriområden och en flygplats, att ingenting återstår för arkeologen att snoka runt i. Detta motbevisar den synnerligen produktive arkeologen Nils Ringstedt med råge i sin senaste sammanfattande och praktfulla bok om hembygden Bromma. Enligt egen utsago har han inventerat varenda kvadratmeter av stadsdelen under tjugo års tid. Håller vi oss utomhus stämmer det säkert, och man kan misstänka att en betydande andel av Brommas torp, gårdar och slott dessutom har fått påhälsning inomhus.

Nils har själv hittat forntida gravar, gravfält, husgrunder och stensträngar (gärdesmurar), fynd som har väckt uppmärksamhet och förändrat vår bild av Stockholmsområdets historia. Från de första besöken under stenålder senast under 2000-talet f.Kr., då Bromma var en gles skärgård, finns stenyxefynd.

Sedan rullar det på med bronsålder, järnålder och vikingatid, där fynden visar på långväga kontakter och betydelsen av att Bromma låg invid en av östra Mellansveriges viktigaste farleder. Dessutom inventeras Brommas torp, gårdar, herrgårdar och slott, ja, bebygg­elsen och industriområdena följs fram till idag. En sammanfattning klargör huvudlinjerna under 5 000 år. Boken är en lokalhistorisk milstolpe och kommer att fungera som ett standardverk för alla som ägnar sig åt stockholmstraktens historia framöver. ”På spaning efter Brommas historia” (327 sidor, rikt illustrerad i färg) hittar du hos
www.vinghasten.se.

Oden och Tor – en Brommaristning av omtvistad ålder. Vikingatid är dock en lågoddsare. FOTO: Wikipedia
Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2022-02-18

Relaterat innehåll