Ett gruvligt fynd

SALA. Sala silvergruva var i bruk redan under medeltiden, men brytningen upphörde före mitten av 1900-talet. Sedan dess har flera arkeologiska undersökningar skett i området. Senast före nyår övervakade arkeologer från SAU (Societas Upsaliensis Archaeologica) schaktningar för saneringsarbeten, nära det som kallas drottning Christinas schakt, och där man på äldre kartor kan se något slags rälsbana utritad. På drygt en och en halv meters djup påträffades träsyllar med järnspikar som hållit fast rälsen. Själva rälsen var dock borttagen.

Av ett arkivfunnet brev framgår att den flera hundra meter långa banan byggdes år 1816. Vagnbanan kunde till låg kostnad skötas av en gammal gubbe och ung pojke. De rullade vagnarna på den lätt nedåtlutande banan till avstjälpningshögarna i utkanten av gruvområdet. Troligen slutade man använda banan i början av 1890-talet, och förmodligen var det då rälsen plockades bort.

Källa: SAU.SE

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2022-06-10

Relaterat innehåll