CIESK – Indoeuropéernas nya centrum

Jenny Larsson, professor i baltiska språk. Foto: Stockholms Universitet

FORSKNINGSÄVENTYR. Den 6 september invigdes Stockholms universitets nyinrättade Centrum för indoeuropeiska språk- och kulturstudier. Föreståndare är Jenny Larsson, professor i baltiska språk vid Stockholms universitet.

– Det händer så oerhört mycket nu inom indoeuropeisk forskning. Inte minst har arkeogenetiken och annan naturvetenskaplig forskning bidragit till ett ökat intresse för språkfamiljen. Vi får en alltmer detaljerad bild av långväga kontakter, forntida migrationer kors och tvärs, pestepidemier under stenåldern och klimatförändringar som fimbulvintern på 500-talet. Arkeologin har också nått nya insikter kring forntida kulturer. Det är otroligt spännande att arbeta med de resultaten när vi studerar de indoeuropeiska språkens, religionernas och myternas historia, säger Jenny Larsson och fortsätter:

– Historien är komplex, språk och föreställningar kan spridas på många olika sätt och många människor har säkerligen varit flerspråkiga. Studiet av detta mänskliga myller är ett underbart forskningsäventyr. Det är också viktigt ur demokratisk och vetenskaplig synpunkt att denna forskning sker öppet och med insyn, eftersom resultaten riskerar att vantolkas och missbrukas politiskt.

– Eftersom forskare tillhör så många olika discipliner, både inom humaniora och naturvetenskap, behövs en samlande plattform, där vi kan komma samman, presentera och diskutera vår forskning. Vi kommer också att anordna föreläsningar där alla nyfikna är välkomna, även på nätet, hälsar Jenny. Välkomna till CIESK!

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2021-09-10

Relaterat innehåll