Åtta skelettfynd under gräsmattan

SIGTUNAFYND. – Sammanlagt har vi hittat sju begravningar med åtta skelett, berättar Johan Runer från Uppdrag Arkeologi. Utgrävningen ägde rum på en avstyckad villatomt i västra utkanten av Sigtuna. Troligen tillhör gravarna stadens tidigaste skedde, omkring år 1000. I fyra gravar ligger vuxna, två innehåller småbarn och en grav vad som tycks vara två nyfödda barn. Kanske rör det sig om en tvillingfödsel som slutade illa.

– Sex av gravarna ligger i östvästlig riktning med huvudena i väster. Det följer den kristna seden, där de döda skulle resa sig ur graven vid uppståndelsen och möta sin skapare ansikte mot ansikte. Kristus skulle ju dyka upp i öster, förklarar Johan.

De kan ha setts som lantisar i stadens utkant.

Ett av de välbevarade vuxna skeletten, en man som i bältet hade ett vackert kamfodral med kam och en kniv.
Foto: Sofia Prata, SAU

DET ARKEOLOGERA SER som mest spännande är dock att flera av gravarna är täckta av stenpackningar. I ett fall har man klätt gravgropen i en vacker kallmurad stenram i fyra skikt och ställt ner träkistan som spikats med minst 46 järnspikar. Stenpackningar förekommer i princip inte i gravarna på Sigtunas gravgårdar, men däremot på landsbygdens gravfält. Det tyder på att de nyfunna gravarna antingen är mycket tidigt anlagda eller att de begravda på något sätt inte räknats till stadsgemenskapen.

– De kan ha setts som lantisar i stadens utkant, säger Johan.

DEN MÄRKLIGASTE GRAVEN innehåller en vuxen som tvärs mot de andra ligger med huvudet i nordost och fötterna i sydväst. Den döda har burit ett bälte, med rester av järn- och bronsbeslag, intill vilka giftiga metallutfällningar har bevarat lädret från nedbrytning. I brösthöjd har den döda en järnkniv, som kan ha suttit i dräkten eller lagts ner som ett magiskt skydd. Den döda har också ett par silvermyntfragment i munnen, så kallade Karonsmynt som den döde skulle betala färjkarlen med på väg till dödsriket.

– Vi hoppas att en numismatiker ska kunna datera myntfragmenten mer exakt, och så ska osteologen Sofia Prata från SAU undersöka skeletten noggrant, bestämma kön, ålder och sjukliga förändringar, avslutar Johan. Det har varit en lerig utgrävning med uselt väder, men det uppvägs mer än väl av fynden!

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2021-06-11

Relaterat innehåll