Arkeologer kan hjälpa miljörörelsen

Pandemin drabbar även djuren.
Foto: Shutterstock

MILJÖHÄNSYN. Att vi lever i plaståldern är uppenbart för alla som medvetet reflekterar över artefakterna i sin omgivning. Under covid-19-pandemin har detta för många blivit extra tydligt. Ett forskarlag med arkeologer från England, Australien och Tasmanien har räknat ut att det enbart i Storbritannien under året 2020 användes och kastades 360 miljoner gummihandskar, 158 miljoner ansiktsmasker och 135 miljoner plastförkläden. Och det är inte alltid som skräpet hamnar på avsedd plats. En grön havssköldpadda påträffades nyligen död utanför Australiens kust med en ansiktsmask i magen. Coronaskräpet är på god väg att forma sig till ett kulturlager över vår pandemidrabbade tid. Forskarteamet menar att arkeologer som besitter kunskaper om mänskligt beteende och materiell kultur borde engagera sig mer aktivt i miljöfrågor. Att skapa typologier och analysera spridningsmönster för ansiktsmasker som ligger kastade på gator och torg runtom i världen förslår inte långt. Det handlar snarare om att samarbeta med miljöorganisationer och aktivt bistå med kunskap till framtida policydokument om allas vår hänsyn mot naturen och människors närmiljö.

Allan  Klynne

Allan Klynne

PUBLICERAD: 2021-04-16

Relaterat innehåll