Årets första runfynd svårtolkat

Runfynd från Kungsgatan i Kalmar. FOTO: Magnus Källström

KALMAR. Arkeologer som med liv och lust grävde sig genom rivningsmassor från 1500-talet vid Kungsgatan i Kalmar hittade i våras ett stycke kalksten med både runor och reliefhuggen djurornamentik. Troligen rör det sig om ett fragment av en gravhäll från 1000-talet som har råkat mycket illa ut under seklens lopp. Förutom att hällen slogs sönder har den använts som golv- eller trappsten i ett Kalmarhus, eftersom ytan på fragmentet är tydligt blanknött. Runologen Magnus Källström som tog tåget ned till Kalmar och inspekterade stenen på plats kunde säkert utläsa de tre runorna hul, vilket förde tankarna till holm, vilket i sin tur kunde associeras till vikingatida namn som Holmfast eller Holmfrid. Efter en natts stärkande sömn och en ny titt i skarpare ljus fastnade Magnus för att det rörde sig om fyra runor shul, vilket rimmar illa med personnamn och då snarare kan tala för ett ortnamn. Att fragmentet troligen har ingått i ett senvikingatida gravmonument är spännande. Det kan betyda att det har funnits en kyrkogård med en tidig träkyrka i fyndplatsens omgivningar.

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2022-06-10

Relaterat innehåll