500 år sedan blodbadet

Karl-Olof Björks skulpturgrupp ”Stockholms blodbad” ställs ut i Medeltidsmuseets nya utställning Stockholms blodbad 500 år. foto: Andreas Nur

UTSTÄLLNING. Danskhatet som kommer till uttryck i velpellen Hemming Gadhs ”Lita bara på danskar med hår i handflatorna” och i Ernst Hugo Järegårds lite mindre sofi stikerade ”Danskjävlar!” är ju tämligen ogrundat. Men om det någonsin skulle vara motiverat så var det direkt efter Kristian II:s brutala avlivning av minst 82 festinbjudna svenskar på Stortorget i Stockholm.

Glaserad lerpanna från ett stock­holmskt 1500-talskök och ett halvt lock till en tunna. 1500-talet är inte mer avlägset än att locket ännu doftar tjära. Foto: Jonathan Lindström

STOCKHOLMS BLODBAD INTRÄFFADE för exakt 500 år sedan nu i november. Det var en fundamental felsatsning av Kristian, som i tron att han stärkte sitt grepp om den nordiska unionen snart hade tappat allt. Händelsen fi ck så genomgripande betydelse för Sveriges historia att bödelsyxans hugg dessutom halverade årtusendet från forntiden till nutiden i medeltid och nyare tid.

MEDELTIDSMUSEET, BELÄGET BARA ett stenkast från platsen där blodet flöt, uppmärksammar de 500 åren med en utställning som pågår till 7 november 2021. Här finns 1500-talsföremål från Stockholm, en skildring av det dramatiska skeendet och det sensationella fyndet häromåret av bröderna Olaus och Johannes Magnus exemplar av Saxo Grammaticus danska historieverk uppmärksammas. I boken finns Olaus handskrivna vittnesmål över blodbadet: … egoque Olaus Magni canonicus Lincopensis cum horrore omnia vidi (…jag, Olaus Magnus, kanik från Linköping, beskådade allt detta med fasa). Originalet finns på Kungliga biblioteket. I mellandagarna sänder SVT dramadokumentären ”Stockholms blodbad – kampen om tronen” där historikerna Bo Eriksson och Anna Maria Forssberg skildrar massakern som förändrade Nordens historia.

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg

PUBLICERAD: 2020-10-05

Relaterat innehåll