#Det öppna och det fördolda. Runor i olika sociala miljöer från sen­vikingatid till efterreformatorisk ti