Vill någon avslöja Kuröns hemligheter?

Kurön bör också fortsättningsvis få utgöra skyddszon för världsarvet. Det kan bara ske om ön lämnas orörd och inte exploateras i onödan, skriver Gunilla Lindberg. Här svävar vi över Kurön och ser mot öster. Till vänster syns Adelsö, rakt fram Birka och till höger skymtar lilla Gåsö. FOTO: Roy Hjertén

KULTURMILJÖ. Kurön är en liten ö i Mälaren, granne i väster till Björkö och Adelsö med det vikingatida världsarvet Birka/Hovgården. Medan Birka/Björkö varit föremål för otaliga arkeologiska undersökningar genom åren har ingen sneglat åt Kuröns håll. Ändå ligger denna ö knappt tre kilometer från Björkö, mitt i farleden mot Västerås. Kan det finnas några hemligheter här, några spår från Birkas storhetstid?

Guldtenen från Kurön plöjdes fram i en åker 1872 av drängen Jons Erik Vanselius. FOTO: Statens historiska museum

Det är oklart om Kurön varit bebodd under förhistorisk tid. Här finns inga kända boplatser, men på det så kallade utsiktsberget, 43 meter över havet, ligger ett rektangulärt gravröse, förmodligen från bronsålder eller äldsta järnålder. I åkern nedanför plöjde man fram en ringformig guldten i slutet av 1800-talet. Den dateras till järnålder och finns idag bevarad på Historiska museet.

KURÖN NÄMNS FÖRSTA gången i arkiven år 1544 som Curöö. Under åren kom Kurön att tillhöra såväl Kronan som välbesuttna adelsmän, brukad av arrendebönder från 1700-talet och fram till början av 1900-talet då Frälsningsarmén tog över ön. Här har man drivit ett behandlingshem för alkoholister, under långa tider med förbud för allmänheten att gå iland. Därmed har slitaget på kulturmiljön varit litet. Här finns nu ett öppet landskap med små åkerlappar och en omgivande blandskog. Det är en naturtyp som idag är sällsynt enligt naturvårdarna, så värdefull att den borde bevaras. Men nu vill Frälsningsarmén sälja hela ön och flytta verksamheten. Därmed blir det fritt fram för nya markägare att bruka Kurön för egna syften.

Kurön bör undersökas arkeologiskt innan marken säljs. Sedan kan det bli knepigare.

FÖR EN LEKMAN ter det sig besynnerligt att Kurön inte skulle ha använts på något sätt under vikingatid. Nog borde Birka ha behövt en utpost, en extrahamn, en buffertzon mot farleden? Kurön bör undersökas arkeologiskt innan marken säljs. Sedan kan det bli knepigare. Kurön bör också fortsättningsvis få utgöra skyddszon för världsarvet. Det kan bara ske om ön lämnas orörd och inte exploateras i onödan. Riksantikvarieämbetet hävdar att ansvaret för Kurön inte ligger hos dem, men de borde intressera sig för världsarvets framtid. Kurön skulle kunna avlasta Birka och Hovgården som besöksmål. I världsarvet får man inte campa eller övernatta. På Kurön skulle man kunna tillåta detta på vissa platser och nuvarande byggnader skulle kunna användas till vandrarhem eller övernattningsstugor. Med ett naturreservat på Kurön där allemansrätten får gälla skulle ett besök på Björkö och Birka få mervärde.

SÅ FRÅGAN ÄR om det finns någon som vill avslöja Kuröns hemligheter och vågar ta initiativ till en arkeologisk undersökning. Under tiden funderar Länsstyrelsen vidare på möjligheten att utse Kurön till ett statligt naturreservat.

Gunilla  Lindberg

Gunilla Lindberg

Kulturskribent och kulturpolitiker, Ekerö kommun.

Relaterat innehåll