Vendeltiden träder fram

Författaren och arkeologen Kristina Ekero Eriksson har tagit ett populärhistoriskt helhetsgrepp om vendeltiden i sin nya bok Vikingatidens vagga. Foto: KATE GABOR

BOKAKTUELL. Vendeltiden är som en miniatyr av vikingatiden. Det säger Kristina Ekero Eriksson som är aktuell med boken Vikingatidens vagga, som handlar om den epok som föregick vikingatiden, och som enligt henne var själva grunden för många av vikingatidens företeelser.

– Vendeltiden är en blind fläck på vår forntidskarta. Det är en okänd tid trots att det finns så många fynd från epoken, bland annat från Uppåkra och båtgravarna i Valsgärde och Vendel. Men ingen har tagit ett populärhistoriskt helhetsgrepp om perioden tidigare, säger Kristina Ekero Eriksson.

– Samtidigt, för tio år sedan hade inte den här boken kunnat skrivas. Det har hänt så mycket i forskningen, där artiklar, avhandlingar och analyser av fynd har blottlagt vendeltidens ekonomi och organisation. Jag har intervjuat forskare från hela Skandinavien beträffande allt från människooffer till kolossala byggnadsprojekt.

VAD FORSKNINGEN VISAR är, enligt Kristina Ekero Eriksson, att vikingarnas framgångar bottnade i vad de närmast tidigare generationerna lyckats åstadkomma. Dit hör bland annat en storskalig pälshandel, kontroll över handelsrutter och välorganiserade härskarplatser. Man måste ha i åtanke att vendeltiden började i ett totalt mörker, med följderna efter en naturkatastrof där upp till 50 procent av Skandinaviens befolkning kan ha dött. Bara 250 år senare bröt vikingatiden ut – och mycket hann hända under dessa sekler.

– Under folkvandringstiden hade nordborna både kunnat leva rövare på kontinenten och tjänstgöra som soldater i romerska armén. Men under vendeltiden satte de starka frankerna punkt för detta. Men skandinaverna var inte sysslolösa för det, säger Kristina Ekero Eriksson.

UTGIVNNING AV SKOGENS och kustens resurser i norra Skandinavien blev allt viktigare. Jakten på älg, ren och val ökade, produktionen av järn gick upp och tjära framställdes i nästan industriell form för att täcka behovet för skepp och segel. Produkterna såldes på handelsplatser vid Östersjön och kring Engelska kanalen. Något som också kom att spela en avgörande roll för vikingarna är segel, som började tas i bruk i Skandinavien under vendeltidens slut.

Ofta berättas historien om nordborna ur ett snävt skandinaviskt perspektiv, men jag har velat sätta in dem i ett större sammanhang

– Det är en fantastisk återhämtning efter klimatkatastrofen vid 500-talets mitt. Ofta berättas historien om nordborna ur ett snävt skandinaviskt perspektiv, men jag har velat sätta in dem i ett större sammanhang och kontrasterar därför med händelser i det kristna England, frankerriket och Östrom.

Denna hittills försummade men fantastiska tid levandegör alltså Kristina Ekero Eriksson i sin rikt illustrerade bok Vikingatidens vagga som kom ut nu i september.

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg

PUBLICERAD: 2021-09-10

Relaterat innehåll