Valkyrian borto schablonerna

Valkyria: Vikingatidens kvinnor. Jóhanna Katrín Friðriksdóttir, (Göteborg: Daidalos 2021). 328 s.

JÓHANNA KATRÍN FRIÐRIKSDÓTTIR är expert på medeltidslitteratur och ger sig främst i kast med det rika isländska sagomaterialet när hon i denna välskrivna bok berättar om ett av den nordiska mytologins mest uppseendeväckande väsen. Det handlar om valkyrian, som råder över liv och död på slagfältet och som besitter stor kunskap om världen, vad som har varit och vad som komma skall, och som därför ofta agerar lärare åt sagans hjältar.

Men valkyrian är bara ingången för författaren, som framför allt skildrar den verkliga vikingakvinnans liv från vaggan till graven. Hon kompletterar sagorna med runstenar, lagtexter och arkeologiska källor och berättar om kvinnans villkor i klansamhällets våldsamma värld. Boken ger många spännande och fördjupande insikter och ger en värdefull skildring av miljöer bortom de vanliga vikingaschablonerna.

Valkyrian. Målning av P. N. Arbo 1864. FOTO: WIKIPEDIA
Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg

PUBLICERAD: 2022-12-02

Relaterat innehåll