Vad göms under Stora torget i Uppsala?

Här i kvarteret Näktergalen vid Stora torget i Uppsala pågick intensivt schaktande och byggande år 1934. Nu blir det noggrannare undersökningar på torget. FOTO: Upplandsmuseet.

UTGRÄVNING. – Äntligen får vi chansen att gräva fram en viktig pusselbit i Uppsalas historia, säger Joakim Kjellberg, arkeolog på Upplandsmuseet.

En föraning om vad som kan tänkas dyka upp får vi genom tidigare utgrävningar och fynd i Stora torgets omgivningar. På fotot syns schaktningar inför ett nybygge i kvarteret Näktergalen år 1934 vid torgets sydöstra sida, där Akademibokhandeln nu ligger. Tomten hade en gång tillhört universalgeniet Olof Rudbeck d. ä., och under 1600-talslämningarna dök det upp rester av hus och källare från medeltiden.

Arkeologerna passade på att dokumentera så gott det gick och plockade upp fynd från 1200-talet och framåt, bland annat vackert snidade trädetaljer till byggnader och föremål från förmögna hushåll. Själva torget anlades först i mitten av 1600-talet. Mycket annat spännande har dykt upp genom åren, som ett fynd från Stora torgets västra del. Där hittades en dopfunt av trä i början av 1960-talet. Redan på 1800-talet fann man rester av något som beskrevs som ett ”drakskepp” mellan torget och Fyrisån.

En rekonstruktionsmålning av det medeltida Uppsala med området för det blivande Stora torget i förstoringsglaset. Till vänster skymtar domkyrkan, nedtill Fyrisån. Bild: Upplandsmuseet

– Uppsala kommun planerar att omgestalta torget. Nu domineras det av busstrafik. Tanken är att göra det mer välkomnande, bland annat med uteserveringar så att det blir en mötesplats i staden, berättar Anna Ölund på Upplandsmuseet. Det kommer att kräva installationer av ledningar och rördragningar. Även om ingreppen bara omfattar några procent av torgytan är torget så stort att det kommer innebära rätt omfattande grävningar framöver. Alla är välkomna att komma och titta på plats eller följa oss på museets blogg.

– Det ska bli oerhört spännande att se vad som dyker upp, avslutar Anna Ölund.

Jonathan Lindström

Jonathan Lindström

PUBLICERAD: 2022-02-18

Relaterat innehåll